Brandskyddskontroll, lagar &
förodningar

Sot & Ventilationstjänst AB är kontrakterat av Västerås Stad för att sköta brandskyddskontroll på sotningsobjekt inom Västerås kommun.

Den lag som styr våran verksamhet är Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) där 3:e kapitlet, § 4-6 behandlar kommunens ansvar för att brandskyddskontroll utförs. Detta beskrivs vidare i Förordning om skydd mot olyckor (SFS 2003:789)
Statens räddningsverks föreskrifter om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll, SRVFS 2003:11 (.pdf) anger vilka typer av objekt som skall kontrolleras och hur ofta denna kontroll skall utföras.

Statens allmänna råd och kommentarer om rengöring (sotning), SRVFS 2004:5 (.pdf) beskriver vad som skall ingå i en sådan kontroll.

Brandskyddskontrollen är en okulär besiktning där rökkanalen och skorstenen inspekteras från eldstad till ovan tak för att upptäcka eventuella brister som kan leda till en brand eller annan olycka, därför kontrolleras t.ex takskyddsanorningar i samband med denna kontroll.

Efter en brandskyddskontroll dokumenteras innehållet i ett protokoll där bedömning av eventuella brister görs. Det finns två grader av anmärkningar:

Bedömning:1 Åtgärdast snarast, finns samma brist vid nästa brandskyddskontroll blir det automatiskt en "2:a".

Bedömning:2 Särskilt föreläggande utfärdas att bristen måste åtgärdas inom viss tid annars får eldning inte ske. Detta föreläggande kan överklagas hos länsstyrelsen.
SOT & VENTILATIONSTJÄNST BOX 384, 721 08 VÄSTERÅS TEL 021-13 02 83 MAIL:info@sotarn.se