Vanliga frågor

Vilka regler gäller numera med sotning och brandskyddskontroller
- Numera separeras sotningen och brandskyddskontrollerna. Tidsintervallerna skiljer sig dessutom åt. Brandskyddskontrollen får endast utföras av den som är utsedd av kommunen och som har behörighet att utföra kontrollerna.

Vad ska jag tänka på om jag fått en avisering om sotning? Vad ska jag förbereda?
Du ska se till att stegen till tak är framtagen och uppställd samt att skyddsanordningar på tak är i bra skick.
Flytta undan möbler mm runt det som skall sotas så att det blir lättillgängligt.
Täck över det som är ömtåligt utifall det skulle damma lite.
Ett par gamla tidningar och ett obrännbart kärl att lägga sot i är välkommet

Om jag inte kan vara hemma när det skall sotas. Vad gör jag då?
– Det bästa är om du kan lämna en nyckel till en granne eller till din fastighetsskötare. Meddela oss senast dagen innan så att sotaren vet var nyckel finnes.

Fråga gärna!
SOT & VENTILATIONSTJÄNST BOX 384, 721 08 VÄSTERÅS TEL 021-13 02 83 MAIL:info@sotarn.se