VälkommenFöretagets självklara måtto är att leverera tjänster av hög kvalitet som förebygger brandrisk och höjer inomhusklimatet med nöjda kunder i fokus. Vi har länge ansvarat för sotning, register hållning och förebyggande brand åtgärder för Västerås kommuninvånare och detta utför vi med stort ansvar och stor noggrannhet.

Alla medarbetare har mycket god utbildning från Räddningskolan i Rosersberg. Där avlägger man efter 3 år en skorstensfejare examen som sedan följs av tekniker examen och till sist ingenjörs examen. Vi fortbildar oss kontinuerligt inom ventilation och uppdaterar våra behörigheter med jämna mellanrum.

Med hopp om fortsatt samarbete eller nytt samarbete välkomnar vi er till vår hemsida.
Välkommen
SOT & VENTILATIONSTJÄNST BOX 384, 721 08 VÄSTERÅS TEL 021-13 02 83 MAIL:info@sotarn.se