Ventilation

Vi rengör ventilationsanläggningar för renare luft och hälsosam inomhusmiljö.
Smuts i ventilationskanaler och fläktar ger en sämre inomhusmiljö och högre driftskostnader eftersom din ventilationsanläggning kräver mer energi.
Din fastighet kan också få svåra fuktskador i badrum och tvättstugor på grund av otillräcklig luftväxling.

Vi gör så att det blir bättre luftväxling, dvs byter ut förorenad luft med ny "frisk" luft.
Vi rensar ventilationskanaler i skolor, dagis, kontor, lägenheter och villor.
Vi byter uteluftsdon.

Våra ventilationstekniker kan kan lösa alla dina ventilationsproblem samtidigt som du förbättrar inomhusmiljön och sänker dina driftskostnader.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
OVK avser en besiktning av hela ventilationssystemet i fastigheten så att det uppfyller sin ursprungliga funktion.
OVK görs med olika intervaller beroende på hur avancerat ventilations-systemet är.
Stadsbyggnadskontoret är myndighetsansvarig och kontrollerar så att OVK utförs i hela kommunen.

Tidsfrister OVK  
Skolor, dagis etc. 3 år
Flerbostadshus, kontor med mekanisk till
och frånluftsystem
3 år
Flerbostadshus, kontor med frånlufts 
fläktsystem
6 år
Flerbostadshus, kontor med självdrag 6 år
Ventilation
SOT & VENTILATIONSTJÄNST BOX 384, 721 08 VÄSTERÅS TEL 021-13 02 83 MAIL:info@sotarn.se